Ontwerp en tekenwerk

2

Ontwerp en tekenwerk

U wilt een representatieve en functionele bedrijfsruimte. Daarbij wilt u zo goed mogelijk gebruikmaken van het beschikbare kavel. Misschien vindt u de bijzondere uitstraling van de gevel het belangrijkst. Of wilt u elke beschikbare vierkante meter voegen bij uw magazijn? In de ontwerpfase komt F5 samen met u tot een passend ontwerp voor uw nieuwe bedrijfshuisvesting. Daarbij luisteren we naar uw wensen en schakelen snel bij de uitwerking van de plannen

Bedrijfsontwerp in drie stappen
De ontwerp- en tekenfase verloopt in drie stappen.

1. Bebouwingsvoorstel
We tekenen de contouren van het bedrijf. Daarbij houden we rekening met alles wat we op dat moment weten over bedrijf en omgeving: kavelgrenzen, parkeercapaciteit, routing en alle andere zaken die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering.

2. Schetsontwerp
De indeling van de ruimtes wordt definitief. Deze ontwerpschetsen hebben voldoende informatie voor de eerste gesprekken met de gemeente.

 

 

3. Bestektekeningen
Na afronding van het schetsontwerp worden de bestektekeningen samengesteld. Deze tekeningen vormen de basis voor de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

De projectinformatie is compleet gemaakt, inclusief de materialen en afwerking toe.

 

Begeleiding omgevingsvergunning
Voordat we daadwerkelijk gaan bouwen, begeleiden we de aanvraag van uw omgevingsvergunning. Door onze jaren lange ervaring hebben we bij veel gemeentes goede contacten opgebouwd. Daardoor bent u verzekerd van een soepele aanvraagprocedure.

Stap 1 Stap 3