Een zorg minder

Een zorg minder.

Veel bedrijven zien enorm op tegen de realisatie van nieuwe bedrijfshuisvesting. De selectie van een locatie, het verkrijgen van vergunningen, de begeleiding van het bouwtraject, eindeloze discussies met, aannemers en adviseurs en het bewaken van telkens nieuwe deadlines. Kortom, een heidens karwei. Maar het kan ook anders. F5 Projectengroep neemt bedrijven alle zorg uit handen en tekent voor de volledige verantwoordelijkheid bij een bouwtraject, van eerste schets tot turn-key oplevering.
Met het inschakelen van F5 Projectengroep krijgen ondernemers in feite de beschikking over een eigen projectbureau, dat alle denkbare taken bij (her)huisvesting kan uitvoeren. F5 kan voor elk deelaspect afzonderlijk worden ingezet, maar meestal besteden opdrachtgevers de complete verantwoordelijkheid voor de bouw uit.

Inzicht

De betrokkenheid van F5 Projectengroep start vaak met een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden. Het bedrijf helpt bij het zoeken van een geschikte locatie en onderzoekt de haalbaarheid van de nieuwbouw of uitbreiding. Er wordt een schetsontwerp vervaardigd en een overzicht opgesteld van de projectinformatie. Dit bevat een compleet beeld van werkzaamheden stichtingskosten. Zo heeft een opdrachtgever altijd inzicht in de financiële aspecten van zijn nieuwe huisvesting. F5 zorgt ook voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Zekerheid

Is het voortraject afgerond, dan wordt gestart met de daadwerkelijke realisatie van het project. Op basis van vooraf overeengekomen en vastgelegde afspraken verzorgt F5 de complete bouw. Altijd voor een gegarandeerde vaste totaalprijs en altijd binnen de overeengekomen tijd. Voor opdrachtgevers geldt dus: zekerheid voor alles. En ook na de oplevering stopt de dienstverlening van F5 niet. Aan service en nazorg wordt veel aandacht besteed, waardoor er altijd een aanspreekpunt is voor vragen of aanvullende wensen.